منو

شنبه, 10 خرداد 1399 - Sat 05 30 2020

A+ A A-

خطابه امام جمعه شهر گزبرخوار در تاریخ هشتم فروردین سال1399

خطابه امام جمعه شهر گزبرخوار در تاریخ هشتم فروردین سال1399

امام جمعه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدللله نحمده ونستیعنه ونومن به ونتوکل علیه ونشهدان لااله الاالله وحده لاشدیک له ونصلی ونسلم علی حبیبه واشرف خلقه محمدوآله اجمعین واللعن علی اعدائهم اجمعین

.موضوع خطابه بخش اول 

فضیلت صلوات .امام صادق علیه السلام فرمودند درماه شعبان تا میتوانید صلوات بفرستید که پیامبراکرم صلوات الله علیه وآله فرمودند هرکس درماه شعبان برمن زیادصلوات بفرستد من اورا شفاعت میکنم . درقرآن سوره بقره آیه ۵۸ می فرماید واذقلنا ادخلوا هذه القریه فکلو منها حیث شئتم رغدا وادخلواالباب سجدا وقولو ا حطه نغفرلکم خطایاکم وسنزیدالمحسنین .بیادبیاورید موقعی که گفتیم وارد بیت المقدس با حالت سجده واردبشوید وبگویید خدایا ازگناهان مادرگذراین آیه اگرچه مربوط به بنی اسرائل است ولی برای ماهم قابل استفاده است علت نزول آیه برای اینست که اینها ۴۰ سال دربیابان تیه صحرای سینا سرگردان بودند خداوند بانزول آیه به اینها اجازه داد وارد بیت المقدس بشوند امام حسن عسگری علیهالسلام ورتفسیرآیه فرمودند خداوند چهره پیامبراکرم وامیرالمونین علیهماالسلام رابرای اینها مجسم کرد وامرکردباحالت سجده واردبشوند درواقع ورود بنی اسرائیل به وادی توحید ازباب خلیفه الهی بوده یعنی هرکس می خواهد  واردوادی توحیدی بشود بایدازباب خلیفه الهی واردشود و اهل بیت فرمودند باب خلیفه اللهی مااهل بیت هستیم نحن باب حطه وهوباب السلام من دخله نجی ومن تخلف عنه هوی جالب اینجاست که درزیارت امام حسین علیه السلام روزنیمه شعبان عرض میکنیم السلام علیک یا باب حطه الذی من دخله کان آمنا یعنی هرکس با امام حسین علیه السلام همراه شد حیرت ها وضلالت های اوبرداشته میشود بنابراین سجده برای مادرآیه شکل شریف صلوات راپیداکرده زیرا وقتی عالم یهودی آمد خدمت امیرالمومنین که پیامبر نسبت به آدم فضیلتی داردیانه حضرت فرمودند نه تنها پیامبرفضلیتی داشتند بلکه بالاتر واستنادکردند به آیه ۵۶ سوره احزاب که خداوند درعالم جبروت همراه باتمامی فرشتگان برپیامبردرود فرستادند وآیه نازل شدکه ان الله وملائکته یصلون علی النبی یاایهالذین آمنوا صلواعلیه وسلموتسلیما که آیه یک ظاهری داردویک باطنی ظاهرآیه همان ذکرشریف صلوات است اما باطن آیه هماهنگی عملکردرفتاری وگفتاری ما با اهل بیت وصاحب صلوات است کما اینکه درآیه ۶۵ سوره نساء اشاره شده به تسلیم بودن مومنین دراین صورت است که صلوات اثربخش خواهد بود که اولین اثرآن  نورانیت خواهدبود سوره احزاب آیه ۴۳هوالذی یصلی علیکم وملایکته لیخرجکم من الظلمات الی النور ودرزیارت جامعه کبیره به ۴ اثراشاره شده وجعل صلاتنا علیکم طیبا لخلقناوطهاره لانفسنا وتزکیه لنا وکفاره لذنوبنا وقتی صلوات میفرستیم هم ظاهرما پاک میشود هم باطن ما راازرذایل پاک میکند هم گناهان مارا میبخشد هم کفاره است وجبرانی است برای گذشته ما بنابراین قدرصلوات رابدانیم مخصوصا بعدازنمازصبح وموقع خواب وروزوعصرجمعه وظهرهای کل ماه شعبان وهرروزماه رمضان 

اما بخش دوم خطابه

دومطلب اول اینکه مقام معظم رهبری درپیام نوروزی اگرچه کوتاه بود اما ۷ نکته درس آموزرا اشاره کردند ۱ سال ۹۸سال پرتلاطم وسال سختی ها وسال آزمون های دشواربود اما ازآن طرف سال درخشش ملت وسال سربلندی ملت بود

۲ نگاه فرصت محور وتبدیل تهدیدها به فرصت ها ۳نگاه عبرت آموز به حوادث تابتوانیم خودرا بشناسیم ۴ نگاه توحیدی همراه با توکل وتوسل واستعانت از خداوند ۵ زبان تقدیراز مردم وسخن صادقانه با مردم ۶ نگاه منصفانه وواقع بینانه ۷ نگاه امیدوارانه وزیبا بینانه ونمونه آوردند به ویروس منحوس که دردرجه اول کادرپزشکی ودرمانی مجاهدانه درمیدان هستند ودرکناراینها مجموعه های مردمی .جوانان . طلاب .بسیجیان وکسانی که مجاهدانه به درون خیابانها رفتند واماکن عمومی راضدعفونی کردند وفرمودند من صمیمانه ازهمه کسانی که نام بردم تشکرمیکنم ومژده میدهم که پاداش الهی درانتظاراینهاست چه دردنیا چه درآخرت .مطلب دوم درآستانه ۱۲فروردین وروز جمهوری اسلامی دراولین دهه دوم گام انقلاب وصدوربیانیه گام دوم بازشناسی صورت وسیرت جمهوری اسلامی ازگزاره های این بیانیه است وآن ترکیب جمهوریت وسلامیت است درواقع علت بقای حیات طیبه همان علت محدثه است به همان میزانی که نظام جمهوری یک نظام زنده است اسلامیت ورویکرد دینی واخلاقی هم یک نظام زنده واثرگزاراست که باعث شددل های مستعد ونورانی جذب شوند وفضای جامعه به سمت دین واخلاق گرایش پیداکند منتهی مقام معظم رهبری دربیانیه گام دوم انقلاب دوگلایه مطرح میکنند اول روح حاکم بیانیه عبارت است ازنگاه خوش بینانه جوانان به آینده وازبین بردن ترس وناامیدی فلذا بایدگذشته رادرست شناخت وازتجربه هادرس گرفت نه اینکه ترس وناامیدی را ترویج داد دومین گلایه بی توجهی به شعارها ی انقلاب وغفلت از جریان انقلاب است که اگر ازاین شعارها وجریان فاصله بگیریم خسارت فراوانی بدنبال دارد بنابراین صورت جمهوری اسلامی حضور پرنشاط وفعال درعرصه های گوناگون است وسیرت آن پایبندی به شعارهاوارزش های انقلابی اسلامی است بخاطرهمین دشمنان هم برای صورت جمهوری اسلامی برنامه دارند هم برای سیرت این ماهستیم که باید هوشیار ومراقب باشیم وازاین شجره طیبه ودرخت تنومند جمهوری اسلامی حفاظت کنیم

امام جمعه شهر گزبرخوار

سیدحمیدرضاهاشمی
۹۹/۱/۸

مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید